دانشکده علوم انسانی

لیست دانشجویانی که پروپوزال آنها در شورای پژوهش دانشکده تصویب شده است